A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej. Confirmation of taking actual care of a person entitled to a social pension

Kogo dotyczy

Osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osoba uprawnioną do renty socjalnej

Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy – niezwłocznie po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym

i wydanej opinii przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

Opłaty

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia dokonywana jest w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory,

Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej.

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24