A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym Patronage of local and inter-local events

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

Kogo dotyczy

Organizatorzy imprez

Czas realizacji

W zależności od wewnętrznych regulacji organu.

Wymagane dokumenty

Wzór wniosku określony przez właściwy organ, do którego składany jest wniosek

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Podstawy prawne zasad przyznawania patronatów są określone przez właściwe podmioty, do których składany jest wniosek.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24