A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne Issuing permits for keeping dogs of breeds deemed to be aggressive

Kogo dotyczy

Posiadacze psów ras uznawanych za agresywne

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia.
Załączniki:
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
- rodowód psa (jeżeli posiada)
- inne dokumenty pochodzenia psa

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING BSK Oddział Żory Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II pkt 44 ust. 2 załącznika do ustawy.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska

Druki do pobrania

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3