A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy starający się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Czas realizacji Lead time

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek posiadacza odpadów zgodny z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Wymagane załączniki:
1.Dokument potwierdzający, że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym,
2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: Opłata skarbowa od wydania pozwolenia w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości 2 011, 00 zł, w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz od wydania pozostałych pozwoleń w wysokości 506,00 zł. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku. Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Inne opłaty: nie występują

Tryb odwoławczy Appeal mode

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna Legal basis

Art. 180, art. 180a, 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij