A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Uzupełnianie aktów nie zawierających wszystkich danych Completion of records that do not contain all the data

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - do miesiąca od chwili złożenia wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający dane wnioskodawcy oraz krótką informację o uzupełnianym akcie (kogo dotyczy, o jakie dane ma być akt uzupełniony). Jeżeli akt stanu cywilnego będzie uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu. Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 39 zł Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy

Odmowa uzupełnienia aktu następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach.

Podstawa prawna

Art.37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze  zm.).

Uwagi

Jeżeli czynność uzupełnienia dokonywana będzie z urzędu lub inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o uzupełnienie.

Druki do pobrania

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24