A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Sprzedaż lokali mieszkalnych nabytych przez Gminę od PKP na rzecz obecnych najemców Sale of flats purchased by the Municipality from the Polish State Railways to existing tenants

Kogo dotyczy

Osoba fizyczna lub prawna.

Czas realizacji

Uzależniony jest od ilości zgromadzonych wniosków i złożoności formalno-prawnej sprawy. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pok. 306 tel. 32 4348270

Wymagane dokumenty

Wniosek najemcy o sprzedaż lokalu, Wymagane załączniki:
- dokument określający okres najmu mieszkania od PKP,
- zaświadczenie o okresie pracy najemcy w PKP
- świadectwo pracy lub decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego.
Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, którym można potwierdzić tożsamość osoby.

Opłaty

Wpłata na poczet sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość lokalu.
Przy spisaniu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów opłaty notarialnej, sądowej oraz opłat związanych z wpisem prawa własności do księgi wieczystej.

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

- Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
· Art.. 35, art. 67 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
· Art. 42 i następne ustawy z 08.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 146).
· Uchwała Nr 226/XXI/08 Rady Miasta w Żorach z 24.04.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, ze zm. (t.j. Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 3645).
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3