A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego Provision of copies of documents from the company archives aaa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.

Kogo dotyczy

Kopie dokumentacji osobowej i płacowej wydawane są dla: 1) byłych pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw, których założycielem był Wojewoda, 2) pełnomocników ww., 3) zstępnych ww., 4) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 5) innych przedsiębiorstw ustalających kapitał początkowy

Czas realizacji

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 53 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67)
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24