A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Dzierżawa gruntu będącego własnością Gminy Lease of land owned by the municipality

Kogo dotyczy

Osoba fizyczna lub prawna.

Czas realizacji

Do dwóch miesięcy. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pok. 306 tel. 32 4348270

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie gruntu.
Wymagane załączniki:
- 1 x aktualna mapa zasadnicza,
- 1 x aktualna mapa orientacyjna,
- nr NIP.

Opłaty

Brak
Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest do płacenia podatku od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

- Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- Uchwała Nr 226/XXI/08 Rady Miasta w Żorach z 24.04.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, ze zm. (t.j. Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 3645)
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7