A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego Certificate of Agricultural Holding Existence

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 7 dni. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok. 407 tel. 324348293

Wymagane dokumenty

- wniosek - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta
- wymagane załączniki: dokumenty potwierdzające własność gospodarstwa w przedmiotowym okresie (np. akt własności ziemi, akt notarialny, odpis z ksiąg wieczystych, postanowienie sądowe).

Opłaty

Opłata skarbowa: - 17 zł za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24