A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Narady Koordynacyjne dotyczące skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Coordination meetings concerning the coordination of the location of the planned utility networks

Kogo dotyczy

Inwestorzy, projektanci

Czas realizacji

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku z planem sytuacyjnym, o którym mowa w atr. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagane dokumenty

Wniosek - druk do pobrania poniżej lub w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Al. Wojska Polskiego 25, parter pok. 2, tel. 32 43 48 204

Opłaty

Opłata naliczana zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24