A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zmiany w ewidencji gruntów i budynków Changes in the land and building register

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

Niezwłocznie, do 30 dni. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, ul. Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok.407, telefon 324348292 i 324349293

Wymagane dokumenty

Wniosek - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta obydwu budynków


Wymagane załączniki:
- odpis z ksiąg wieczystych w przypadku dokonywania zmian dot. właściciela nieruchomości, numeru księgi wieczystej
- wykaz zmian gruntowych, mapa ewidencyjna, karta budynków w przypadku zmiany użytków oraz zakładania rejestru budynku lub jego zmiany,

Opłaty

Bez opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

- art. 22 i 23 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- §45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24