A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie prac geodezyjnych Notification of the geodetic surveying work

Kogo dotyczy

Wykonawców prac geodezyjnych

Czas realizacji

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Szczegółowe informacje: ul. Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 2, tel. 32 43 48 244

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie pracy - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta.

Opłaty

Opłaty naliczane zgodnie ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

- art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24