A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym Notification of accidental finding of an item presumed to be an archaeological monument

zawiadomienie w celu weryfikacji znaleziska pod kątem wartości zabytkowych, kulturowych

Kogo dotyczy

Znalazcy przedmiotu, obiektu

Czas realizacji

niezwłocznie

Wymagane dokumenty

nie dotyczy 

Opłaty

nie dotyczy

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1 I 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zmianami)

Uwagi

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24