A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Rozgraniczenie nieruchomości Real property demarcation

Kogo dotyczy

Właściciele gruntów.

Czas realizacji

- postanowienie o wszczęciu rozgraniczenia - do 7 dni. - decyzja do 30 dni po zakończeniu prac przez geodetę uprawnionego.

Wymagane dokumenty

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta.
Wymagane załączniki: Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez geodetę.

Opłaty

Bez opłaty skarbowej.
Konieczność poniesienia kosztów wykonania pracy geodezyjnej.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do sądu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Podstawa prawna

-art. 29, 30 ust. 1 i 4, art. 31, 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo geodezyjne i kartograficzne"
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnością z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

Uwagi

Po otrzymaniu wniosku Prezydent Miasta wydaje Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, co pozwala geodecie na rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24