A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z obiektu znajdującego się na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego

uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na zmianę przeznaczenia, sposobu korzystania z obiektu, części obiektu, budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako załącznik do dalszych postępowań administracyjnych

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca

Czas realizacji Lead time

30 dni zgodnie z KPA

Wymagane dokumenty Required Documents

1.inwentaryzacja stanu dotychczasowego oraz projekt lub inny rodzaj dokumentacji  zmiany przeznaczenia  2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł)l ub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty Fees

82 zł /za wydanie pozwolenia/ ewentualnie za wniesione pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem tutejszego organu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna Legal basis

art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r. poz. 1609)

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij