A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie oświadczenia zarządcy drogi

Kogo dotyczy

Osoba lub firma starająca się o wydanie oświadczenia zarządy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Czas realizacji

Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dniu.

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy,
2. określenie nr działki ewidencyjnej.

Opłaty

n/d

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7