A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Zakup gruntu będącego własnością Gminy Żory w drodze przetargu Purchase of land owned by Żory Municipality through a tender procedure

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne lub prawne.

Czas realizacji

Około czterech miesięcy ze względu na konieczność zachowania terminu wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, III piętro, pok. 310 tel. 32 4348246

Wymagane dokumenty

Wniosek o zakup gruntu. Wymagane załączniki: 1 x aktualna mapa zasadnicza,
dane z dowodu osobistego (nr dowodu, imiona rodziców, PESEL),
nr NIP,
nr telefonu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Można złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu gminy tj. Prezydenta Miasta Żory lub do Wojewody Śląskiego.

Podstawa prawna

- Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),
- Art. 20 ust. 1-4, art. 35, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Dodatkowe informacje

Przy spisaniu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów opłaty notarialnej, sądowej oraz opłat związanych z wpisem prawa własności do księgi wieczystej. Wydział merytoryczny: Wydział Skarbu Miasta.

Uwagi

Przy spisaniu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów opłaty notarialnej, sądowej oraz opłat związanych z wpisem prawa własności do księgi wieczystej. Wydział merytoryczny: Wydział Skarbu Miasta
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij