A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Application to exclude land from agricultural production

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

30 dni od daty otrzymania wniosku Miejsce załatwienia sprawy: ul. Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok. 411 tel. 324348291

Wymagane dokumenty

- wniosek - druk do pobrania na stronie internetowej i w biurze obsługi klienta.
- projekt zagospodarowania działki przedstawiony na mapie do celów projektowych wraz z bilansem terenu (w projekcie należy wyraźnie zaznaczyć zasięg (granice) konturu proponowanego wyłączenia. W przypadku gdy na działce znajduje się kilka różnych użytków, należy zaznaczyć granice pomiędzy użytkami, a w bilansie terenu określić jaka powierzchnia (w m2) danego użytku podlegać będzie wyłączeniu. Zasięg wyłączenia powinien być obszarem zwartym o granicach regularnych – minimum 3 egzemplarze w przypadku 2 właścicieli gdy wydawana jest decyzja bez opłat + 2 egzemplarze w przypadku decyzji z opłatami)
- oświadczenie, akt notarialny, operat szacunkowy (gdy wyłączamy więcej niż 500m2 pod budowę domu jednorodzinnego lub gdy grunt jest wyłączany pod inną inwestycję nie związaną z budową domu mieszkalnego)

Opłaty

Bez opłaty skarbowej.
Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej jest naliczana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia j otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24