A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

Kogo dotyczy

Osoby lub firmy starającej się o przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi.

Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy: Organy administracji publicznej obowiązane są do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 30 dniu.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy, określenie celu przejazdu, podanie trasy przejazdu, rodzaju, marki, nr rejestracyjnego pojazdu oraz podanie terminu ważności zezwolenia.

Opłaty

n/d

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24