A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zawarcie umowy do korzystania z elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych on-line iKERG Concluding an agreement to use iKERG, an electronic online geodetic works notification system

Kogo dotyczy

Wykonawców prac geodezyjnych

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe informacje: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, parter pok. 2, tel. 32 43 48 204

Wymagane dokumenty

Wniosek do pobrania poniżej oraz w biurze wydziału - ul. Aleja Wojska Polskiego 25, parter pok. 2  

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24