A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac Notification regarding the transfer of the results of the submitted work

Kogo dotyczy

Wykonawców prac geodezyjnych 

Czas realizacji

Weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych jest dokonywana niezwłocznie, w zależności od obszaru objętego zgłoszeniem prac:
a) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
b) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
c) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych
- od dnia otrzymania przez organ zawiadomienia.

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac - druk do pobrania poniżej, wraz z wynikami prac geodezyjnych. 

Opłaty

nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac - druk do pobrania poniżej, wraz z wynikami prac geodezyjnych. 

Podstawa prawna

art. 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24