A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Przyznawanie wyróżnień i nagród sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym Granting of sports distinctions and awards for high results in sports competition

Kogo dotyczy

Zawodników, trenerów i działaczy sportowych spełniających kryteria określone w przedmiotowej Uchwale.

Czas realizacji

Wniosek, można złożyć w trakcie trwania roku, w którym osiągnięto wysoki wynik sportowy kwalifikujący do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

Wymagane dokumenty

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr 306/XX/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.07.2020r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 81/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133). Treść uchwały dostępna na: http://bip.zory.pl/?c=21144

Uwagi

Decyzję dotyczącą przyznania wyróżnień i nagród podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia. Wydział merytoryczny: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Rynek 9, I piętro, p. 104, tel. 32 43 48 176, 32 43 48 195, 32 43 48 194.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7