A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Kogo dotyczy Who is affected

Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców wydaje się osobie, której dane dotyczą lub pełnomocnikowi działającemu z upoważnienia tej osoby.

Czas realizacji Lead time

Generalnie w przypadku bezpośredniego przybycia do Urzędu - Ewidencji Ludności zaświadczenie wydawane jest "od ręki", natomiast w przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego do siedmiu dni.

Wymagane dokumenty Required Documents


- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu - w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
- Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika

Opłaty Fees

17 zł - opłata skarbowa, którą można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, które wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna Legal basis

- art 45 ust. 2. ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
- Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa o opłacie skarbowej.

Uwagi Comments

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia od opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wskazuje w jakich sprawach wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij