A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Ustalenie numeru porządkowego Establishing or assigning a registered property sequence number

Kogo dotyczy

Obywateli

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 30 dni. Miejsce załatwienia sprawy: - Aleja Wojska Polskiego 25, biuro obsługi klienta - Aleja Wojska Polskiego 25, IV piętro pok. 411 tel. 324348291

Wymagane dokumenty

- wniosek
- mapa lub szkic z lokalizacją budynku w przypadku gdy wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

- art. 47a ust.5 ustawy z 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24