A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Przyznawanie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory Awarding the Cultural Award of the Mayor of Żory

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Żor na rzecz jego mieszkańców spełniających kryteria określone w przedmiotowej uchwale.

Czas realizacji

Termin składania wniosków upływa 31 marca każdego roku w odniesieniu do całokształtu działalności i osiagnięć.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury uwzględniające całokształt twórczości.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Uchwała Nr 255/XX/16 Rady Miasta Żory z dnia 23.06.2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 3635).

Uwagi

Decyzję dotyczącą przyznania nagród podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze zarządzenia. Wydział merytoryczny: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, al. Wojska Polskiego 25, tel. 32 43 48 295
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3