A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Kogo dotyczy Who is affected

Organizatorzy imprezy uznawanej za masową

Czas realizacji Lead time

Prezydent Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Żory, ul. Rynek 9, II piętro, pokój 201, tel. 324348135.

Wymagane dokumenty Required Documents

Organizator imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (Termin 30 dniowy może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu).

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta miejskiego Policji i komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator musi dołączyć także cały szereg dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: 82,00zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w opłatomacie w budynku Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wojewodzie. Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Wydział Polityki Społecznej

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij