A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
DrukujDrukuj

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Kogo dotyczy Who is affected

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu.

Czas realizacji Lead time

W dniu zgłoszenia wymeldowania w urzędzie

Wymagane dokumenty Required Documents

- formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
- dowód osobisty lub paszport - do wglądu
- pełnomocnictwo - jeżeli osoba działa przez pełnomocnika

Opłaty Fees

brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

n/d

Podstawa prawna Legal basis

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1382)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2411)

Dodatkowe informacje Additional Information

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest wymeldować się. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl jeżeli osoba posiada profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek wymeldowania wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.7.0.2, baza: 1.4.5