A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie zgonu Notification of death

Kogo dotyczy

Osoby zgłaszające zgon

Czas realizacji

Sporządzenie aktu zgonu wykonywane jest niezwłocznie w chwili zgłoszenia się osób zainteresowanych do Urzędu Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego, Żory, ul. Rynek 9, I piętro, pok 106 tel. 324348126 i 324348127

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski: Brak Wymagane załączniki: - karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia; - dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport w przypadku cudzoziemca Dokumenty do wglądu: - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Opłaty

Opłata skarbowa: sporządzenie aktu zgonu zwolnione jest z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy sporządzenia aktu zgonu, które wydawane jest w formie decyzji, stronie przysługuje odwołanie Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Odwołanie zwolnione jest od opłaty skarbowej i składane za pośrednictwem Kierownika urzędu Stanu Cywilnego w Żorach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze zm.).

Uwagi

Zgon należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wystawienia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności : - małżonek lub dzieci zmarłego, - najbliżsi krewni lub powinowaci, - osoby zamieszkujące w lokalu, w którym nastąpił zgon
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3